Leo Diercks

In Memoriam Leo Diercks

Leo, toen je zoveel jaren terug in dit Duffel je vaste stek en je geluk vond, heb je voorzeker nooit kunnen beseffen wat dit Duffel voor jou zou betekenen.Voor jou en ook voor ons. Je zette je sterke schouders onder verschillende verenigingen en werd zo ook één van de stichters van onze eigen CSD. Leo! […]