Cybersenioren

Lidmaatschap

Het lidgeld bevat alle aangeboden lessen, tenzij anders vermeld en een combiverzekering.

Per persoon per jaar 20€.

Dit bedrag dient gestort te worden op rekening van Cybersenioren Duffel

BE31 9731 7661 0055 - (BIC: ARSPBE22) met vermelding "lidgeld 2022"

Nieuwe leden zijn steeds welkom maar neem eerst contact.

Bij een volgende deelname zal lidgeld gevraagd worden voor het lopende werkjaar.

Verantwoordelijke lidgelden : Marilou Bauwens

Privacyverklaring