Het lidgeld bevat alle aangeboden lessen, -tenzij anders vermeld bij de inschrijving -en de aan de leden gratis aangeboden restverzekeringen: “Burgerlijke aansprakelijkheid” en “Lichamelijke ongevallen”.

Per persoon per jaar 20€.

Dit bedrag dient gestort te worden op rekening van Cybersenioren Duffel
BE31 9731 7661 0055 – (BIC: ARSPBE22) met vermelding “lidgeld 2024”

Nieuwe leden zijn steeds welkom maar neem eerst contact.

De eerste deelname is vrijblijvend.

Bij een volgende deelname zal lidgeld gevraagd worden voor het lopende werkjaar.

Verantwoordelijke lidgelden : Marilou Bauwens

Bestuur & leden werkgroep

Privacyverklaring